Obchodní podmínky


Přihlášky k účasti

Přihlášky k účasti přijímáme pouze písemně. Přihlásit se je možné prostřednictvím webových stránek DTO CZ, s.r.o., faxem, e-mailem nebo jinou písemnou formou, a to na vzorové přihlášce, kterou lze libovolně kopírovat.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky zaslané prostřednictvím webových stránek Vám budou zpětně potvrzeny (nejpozději do 2 pracovních dnů), ostatní formy přihlášek potvrzujeme jen na základě výslovné žádosti.

Přihlášky se přijímají nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. V případě přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s manažerem akce.

Úhrada a vyúčtování

Každý účastník je povinen před jeho zahájením provést řádně úhradu. Vložné se hradí převodním příkazem na náš bankovní účet (64804761/0100) pod přiděleným variabilním symbolem. Způsob úhrady uvede klient v přihlášce. Daňový doklad o provedené platbě bankovním převodem obdrží klient při prezenci nebo jej obdrží poštou.

Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník na akci vpuštěn. Úhradu lze rovněž provést v hotovosti při prezenci, klient pak obdrží zjednodušený daňový doklad.

Daňový doklad - fakturu klient obdrží poštou v zákonném termínu po připsání platby na náš účet nebo po konání akce.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně.

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. Pokud obdržíme storno později, ale do 3 pracovních dnů před zahájením akce, účtujeme stornovací poplatek ve výši 25%. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy na akci vůbec nedostaví, vzniká povinnost uhradit plnou cenu akce.

Organizační změny

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů.

Všechny případné změny Vám dáme včas telefonicky nebo e-mailem na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce.

Ostatní informace

Cena akcí již obsahuje DPH 21 %. V případě, že se jedná o rekvalifikační kurz, splňující podmínky zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění, je kurzovné od DPH osvobozeno.

Akce, soutěže a novinky
14.05.2020

JSME TADY OPĚT PRO VÁS!!!

MÁME PRO VÁS DOBROU ZPRÁVU, JSME ZPÁTKY!! Rádi bychom Vás informovali, že již opět školíme a provozujeme kurzy. Zájemci o kurzy se můžou hlásit na našich webových stránkách. VŠECHNY KURZY A ŠKOLENÍ BUDOU SAMOZŘEJMĚ PROBÍHAT DLE ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ.

11.03.2020

PROVOZ V DTO NEPŘERUŠEN!!!

V souvislosti s prevencí před šířením onemocnění COVID-19 byla přijata v objektu a v práci vzdělávací a poradenské společnosti DTO CZ tato opatření: Kurzy, semináře ani školení se neruší, pokud je přihlášen dostatečný počet účastníků. Kurzy a školení realizovaná na klíč probíhají, pokud situaci neupravují opatření zákazníka. Všechny plánované schůzky, jednání a zasedání přípravných výborů probíhají zatím bez omezení. V objektu DTO CZ jsou průběžně doplňovány zásobníky dezinfekčním mýdlem. Pravidelně jsou dezinfikovány kliky a madla v objektu. Nejbližší velké akce s předpokladem 100 a více účastníků jsou do odvolání zrušeny, resp. posunuty. Specializované salony pro výuky jsou pravidelně ošetřovány dle řádu a pravidel schválených KHS. Vedení DTO CZ děkuje za pochopení.

Spolupracujeme